top of page
stageplek opleiding mooi eer.jpg

Wij blijven ons inzetten voor een prachtig aanbod en om talenten een kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Particuliere inkomsten worden steeds belangrijker om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Wij kunnen uw support goed gebruiken.

Op de Toneel Vakschool Rotterdam wordt acteertalent, los van achtergrond, opleiding of profiel, begeleid naar het werkveld. 

Op avonden en in het weekend is er cursusaanbod op gebied van acteren en toneel voor liefhebbers en andere geïnteresseerden. 

In onze werkplaats de Toneelgarage Rotterdam worden voorstellingen geproduceerd en gespeeld door jonge talentvolle acteurs, actrices en makers. Zo koppelen we opleiding en productieplaats, brengen we makers en talenten van verschillende opleidingen samen en slaan we een brug naar de praktijk. 

Talent Sponsor

Sponsor de club of van een van onze talenten

Schenking / Gift

Steun ons eenmalig of voor een specifiek project

Word Vriend

Voor onze vrienden doen we graag iets terug!

ANBI

Voor schenkers gelden gunstige belastingregels

ANBI

Stichting Toneel Vakschool Rotterdam is aangemerkt als ANBI.

Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften die aan ons worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar ook zeker voor particulieren, is dit interessant, omdat een gift zo minder kost.

 

Met een periodieke gift via een schenkingsovereenkomst van minimaal vijf jaar geniet u nog eens extra voordeel dat al snel kan oplopen tot 52%.

 

Kijk hier voor de huidige belastingregels.

Meer weten? Neem contact op via support@toneelvakschoolrotterdam.nl.

VRIEND WORDEN

Mail uw vriendschapsverzoek naar support@toneelvakschoolrotterdam.nl.

Wilt u ook in de toekomst blijven genieten van alles wat de Toneel Vakschool Rotterdam en de Toneelgarage Rotterdam te bieden heeft? En talenten blijvend te kans geven zich te ontwikkelen? Word dan vriend van de stichting!

 

SCHOOLVRIEND
Voor € 50,00 per jaar  /  € 5,00 per maand

 

HUISVRIEND
Voor € 75,00 per jaar  / € 7,50 per maand

 

BESTE VRIEND
Voor € 100,- per jaar  / € 10,00 per maand

*De minimale looptijd is één jaar.

 

Voor onze vrienden doen we graag iets terug:

Onze vrienden zijn onmisbaar. Ieder jaar verwelkom we hen bij de speciale vriendenborrel in de Toneelgarage. We ontmoeten elkaar, en genieten van een verzorgde avond met hapjes, muziek en natuurlijk theater.

Ook krijgt u vriendenkorting op voorstellingen.

 

De eerstvolgende vriendenborrel staat dit voorjaar op de planning, als onderdeel van het "theater na de lockdown" - programma.

Een definitieve datum wordt geprikt zodra we meer zicht hebben op de planning.

 

VRIEND VOOR HET LEVEN

Wilt u ons voor een langere periode ondersteunen? Als Vriend voor het Leven schenkt u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een bedrag van € 500,- of meer. Tevens geniet u over dit bedrag een aanzienlijk fiscaal voordeel.

 

Als Vriend voor het Leven geniet u over de schenking een aanzienlijk fiscaal voordeel. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor er fiscaal voordelig geschonken kan worden. Via een schriftelijke overeenkomst is het mogelijk periodieke giften fiscaal aftrekbaar te maken. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van uw inkomen en leeftijd).

 

Bereken uw voordeel via de schenkcalculator,

 

De onderhandse schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin u aangeeft welk vast bedrag u jaarlijks overmaakt. U bepaalt of u dit bedrag per jaar of bijvoorbeeld per kwartaal laat incasseren, of zelf overmaakt. De schenkingsovereenkomst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeidsongeschikt, onvrijwillig werkloos raakt, komt te overlijden of de Toneel Vakschool Rotterdam haar ANBI status verliest.

 

Download hier het schenkingsformulier. en stuur het op naar support@toneelvakschoolrotterdam.nl

 

Als Vriend voor het Leven geniet u alle vrienden-voordelen én bent u onderdeel van de ambassadeursgroep. U wordt samen met uw mede-ambassadeurs twee maal per jaar uitgenodigd voor een etentje voorafgaand aan een voorstelling. Een mooie plaats voor inspirerende, artistieke ontmoetingen.

SCHENKING / GIFT 

Eenmalige een steuntje in de rug geven

U kunt eenmalige een gift overmaken naar NL40INGB0007137530 t.n.v. Stichting Toneel Vakschool Rottedam.

U kunt ook meedoen aan een crowdfundingsactie voor een actueel project.

 

Periodiek schenken

Via de onderhandse schenkingsovereenkomst is het mogelijk periodieke giften - die via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij worden vastgelegd - fiscaal aftrekbaar te maken, zonder tussenkomst van een notaris.

Deze gift is altijd aftrekbaar en er geldt geen minimum bedrag.

Ook is er geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van de gift. Hiermee ligt het fiscale voordeel al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van inkomen en leeftijd).

 

Bereken uw voordeel via de schenkcalculator.

 

De onderhandse schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin u aangeeft welk vast bedrag u jaarlijks overmaakt. U bepaalt of u dit bedrag per jaar of bijvoorbeeld per kwartaal laat incasseren, of zelf overmaakt. De schenkingsovereenkomst eindigt zonder fiscale gevolgen als de schenker arbeidsongeschikt, onvrijwillig werkloos raakt, komt te overlijden of de Toneel Vakschool Rotterdam haar ANBI status verliest.

Download hier het schenkingsformulier. en mail deze naar support@toneelvakschoolrotterdam.nl

 

TALENT SPONSOR

Wilt u een van onze talenten of de school sponsoren met uw bedrijf?

Neem contact op voor verschillende mogelijkheden.

support@toneelvakschoolrotterdam.nl

anbi
vriend worden
schenking / gift
sponsor
bottom of page